Kognitiv psykolog på Vesterbro

FORLØBET - ET TYPISK BEHANDLINGSFORLØB

Et kontinuerligt behandlingsforløb med 1 eller 2 ugers interval i begyndelsen af forløbet er en fordel. Det er meget individuelt hvor mange gange man skal bruge. Enkelte har kun brug for nogle få samtaler til at få rettet op på deres situation. De fleste bruger mellem 5 og 12 samtaler.

Jeg har også klienter der går hos mig over længere tid – oftest for at forebygge tilbagefald af stress, depression eller angst.

Den første samtale bruges primært på afdækning af situationen og problematikken. Desuden er det også vigtigt, at du føler dig tryg i mit selskab – da trygheden er kilden til at vi sammen kan komme ind til kernen af de problemer, du måtte have.

Hvis du kommer med en akut krise, har de første samtaler oftest fokus på hvad du her og nu kan gøre ved din situation.

Kontakt psykolog Nina Dam

Mobil 30 11 33 91 – psykolog@ninadam.net

Kognitiv psykolog i København V

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI