Mindful Self-Compassion København psykolog

Kurser og grupper i Mindful Self-compassion - MSC

Jeg holder sammen med min psykologkollega Christine Holme kurser og gruppeforløb i Mindful Self-Compassion -MSC.
Find datoer for opstart af nye forløb her, eller læs mere på www.compassionpsykologer.dk

MSC er et evidensbaseret træningsprogram udviklet af to anerkendte amerikanske forskere i psykologi, Kristin Neff og Chris Germer. Forskning viser, at du med MSC bliver bedre til at håndtere modgang samt vanskelige følelser, og at MCS-træningsprogrammet har en positiv effekt på deltagernes selvværd, evne til at give og modtage medfølelse og egenomsorg, samt generelle velvære.

Forskning viser endvidere, at MSC-teknikkerne korrelerer positivt med den mentale sundhed, hvilket medfører et lavere niveau af depressionssymptomer, mindre negativ selvevaluering, reduceret angst og stress, samt reducerer udbrændthed. 

SELF-COMPASSION

Self-compassion er evnen til at behandle dig selv med samme venlighed og omsorg, som du behandler en god ven, når noget går galt, er svært eller føles ubehageligt.
Self-Compassion inkluderer 3 komponenter, der alle er med til at opbygge en indre robusthed ved at øge din evne til at være venlig, støttende og accepterende overfor dig selv – også når noget føles svært eller vi mærker følelsesmæssig ubehag.

1. VENLIGHED OVER FOR DIG SELV

Med self-compassion møder vi os selv med venlighed, varme, forståelse, støtte og omsorg, OG vi forsøger aktivt at gøre noget for at berolige, lindre og balancere os selv, når noget er svært eller føles ubehageligt. Vi kommer oftest til at være hårde ved os selv, når vi mærker press, går til selvangreb, når vi laver fejl. Når vi derimod anerkender vores udfordringer og uperfekthed uden at dømme og angribe os selv, kan vi bedre hjælpe os selv og generere positive følelser, der styrker og opbygger.

2. FÆLLES MENNESKELIGHED

Med self-compassion anerkender vi, at vi grundlæggende er som andre mennesker. Vi forstår, at oplevelsen af at være uperfekt eller utilstrækkelig er en del af det at være menneske. Vi genkender noget fælles menneskeligt i os selv og indser, at alle mennesker i perioder kæmper med sig selv.  Det minimerer følelser af at være anderledes, forkert og alene, hvilket mindsker selvbebrejdelser, selvkritik og isolation – dvs. self-compassion reducerer vores tendens til at trække os fra andre, når vi føler selvkritik, skam og utilstrækkelighed.
Fælles menneskelighed hjælper os til at se og mærke, at livet er udfordrende for de fleste, og at det, at lave fejl, og være uperfekt er en naturlig del af det at være menneske.

3. MINDFULNESS

Mindfulness er forudsætningen for at vi kan give os selv det, vi har brug for, når vi ønsker at være mere omsorgsfulde overfor os selv. Mindfulness handler om at være bevist opmærksom på, hvad der sker i øjeblikket og at registrere følelser og tanker og kropslige fornemmelser, som de er, uden at vurdere eller undertrykke dem.
At træne evnen til at være mindful/bevidst opmærksomhed er hjælpsomt, når det kommer til vores følelser. Vi reagerer ofte som på automatpilot i følelsesmæssigt ubehag, vel vidende at vi måske ikke reagerer hensigtsmæssigt. Vi ligger måske låg på følelsen eller omvendt bliver helt kuppet og overvældet af den. Mindfulness gør det mentale perspektiv større og skaber mere klarhed og ro. Derved kan vi respondere med venlighed og medfølelse, når vi føler os udfordrede, netop fordi vi erkender med større sindsro, at vi har det svært.

Litteratur

“Self-Compassion – stop beating yourself up and leave insecurity behind” (Kristin Neff, 2011)
“The mindful path to self-compassion” (Christopher Germer, 2009)
“Medfølelse og Mindfulness – fra selvkritik til selvværd” (Paul Gilbert, 2010)
“Compassion Fokuseret Terapi” (Paul Gilbert, maj 2018)
“Recovering from Trauma – using Compassion Focused Therapy (Deborah Lee, 2012)

Relevante hjemmesider

Kursus i Mindful Self-Compassion i København : www.compassionpsykologer.dk

Kristin Neff:  www.self-compassion.org
Christopher Germer: www.mindfulselfcompassion.org

Compassion psykologer København psykolog
psykolog kurser
Mindful Self-Compassion - Kursus København / Frederiksberg

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI