Praktisk info: priser, betalingsmetoder & afbudsregler

DOWNLOAD VELKOMSTBREV (pdf) (lav link)

SUNDHEDSFORSIKRINGER

Hvis du eller din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring for dig, kan du undersøge, om den dækker psykologhjælp. Som regel dækker en sundhedsforsikring helt eller delvist udgifterne til psykologsamtaler. Ønsker du at benytte din sundhedsforsikring, tager du blot kontakt direkte til forsikringsselskabet.

FAGFORENINGER

Nogle fagforeninger giver tilskud til psykologhjælp ifm. medlemmers arbejdsrelaterede problemstillinger såsom stress, samarbejdsvanskeligheder, mobning o. lign. Kontakt din fagforening og spørg dem.

SYGEFORSIKRINGEN ’DANMARK’

Er du medlem af Sygeforsikringen ’danmark’, er der mulighed for at få tilskud til dine psykologsamtaler. Hvis du ønsker, at jeg indberetter til Sygeforsikringen ’danmark’, bedes du oplyse dette ved opstarten af dit samtaleforløb.

Tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ pr konsultation:
Private selvbetalere: 300 kr
Med henvisning fra egen læge:
Gruppekonsultation:  100 kr.
Individuel konsultation: 200 kr

For yderligere oplysninger om tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ – se https://www.sygeforsikring.dk/tidligere-tilskud/psykologhjaelp

PRISER FOR SELVBETALER, FORSIKRINGSSELSKABER MM.
OBS! Prisregulering pr. 1.11.2022

Individuel konsultation af 45 min. varighed:
For private selvbetaler: 1400 kr.
For andre*: 1500 kr
*hvis du er dækket af eget firma, en sundhedsforsikring, dækket af arbejdsplads, kommunen eller anden instans, der kan trække honoraret fra.

PRISER VED HENVISNING FRA EGEN LÆGE

Får du tilskud fra den offentlig sygesikring er priserne på patientandelen pr. 1.10.2022:
Individuel konsultation:
1. konsultation (45 min): 443,63 kr.
2. og efterfølgende konsultationer (45 min) : 369,92 kr.
Dobbeltkonsultation inkl. 1. konsultation (2x45min): 795,34 kr
Rådgivning pr. mail eller telefon (10 min): 141,20 kr

Gruppekonsultationer med 9 personer á 105 minutter:
Patientandel for 1. gruppekonsultation: 328,98 kr.
Patientandel ved 2. og efterfølgende gruppekonsultationer: 286,05kr.

Priser hvis du er 18-24 år – GRATIS:
Der er  vederlagsfri psykologhjælp til unge mellem
18-24 år med angst- eller depressionshenvisning fra egen læge. Dvs. både de individuelle sessioner og
gruppesessionerne er gratis for dig, der er i den aldersgruppe og har en angst- eller depressionshenvisning. Vi har løbende ledige pladser for unge voksne i denne aldersgruppe i vores gruppeforløb i Mindful Self-Compassion. Læs om gruppeforløbene og download en brochure med datoer for næste gruppeforløb her på siden. 

 

På Dansk Psykolog Forenings hjemmeside www.psykologeridanmark.dk kan du se betalingsregler, afbudsregler og honorarer under overenskomsten. Priserne reguleres to gange årligt af sygesikringen. Pr. 1. april og pr. 1. oktober.
Lægehenviste klienter skal medbringe det gule sundhedskort (sygesikringsbevis) ved hver konsultation.
Download mit Velkomstbrev og læs mere her (LINK)

Bemærk mail psykolog@kognitivklinik.com hvis du har en henvisning.

Det er muligt at booke tider elektronisk, når vi har haft første samtale over sygesikringen.

PRISER FOR SUPERVISION EKS. MOMS (pr 1.11.2022) 
Individuel supervision: 1550 kr (60 min)
Gruppesupervision:  Pris efter aftale
Ønsker du eller en gruppe et længere supervisionsforløb, så kontakt mig venligst for en fordelagtig pris.

Kørsel: 700 kr pr. påbegyndte ½time

Der er prisregulering 1 gang pr. år og vil blive varslet 1 mdr. før pr. mail til rekvirent for supervisionen.
Supervisionshonorar og kørsel ifbm. supervision er momspligtige psykologopgaver. Ovennævnte priser er eks. Moms.

BETALINGSFORMER

Du betaler via Mobile Pay.
Mit erhvervs Mobile Pay nr er 21331

Betalingsformen kræver, at du har en smartphone (android, iphone). Og har en mobile pay app på den.
I ganske få tilfælde – hvis du ikke har en smartphone – eller har mistet din smartphone, kan du få en netbank-faktura med hjem til en straksoverførsel.

AFBUDSREGLER

Afbud eller ændring af en tid bedes foretaget hurtigst muligt. Dette er bl.a. af hensyn til andre klienter, som venter på en afbudstid.

For sygesikringsklienter:
Afbud eller ændring af en tid senest kl. 16 dagen før din aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud forbeholdes retten til at opkræve 1xpatientandel. Ved flere udeblivelser/for sent afbud forbeholdes retten til at opkræve 2xpatientandel. Så derfor, husk at melde afbud inden kl. 16 dagen før, hvis du bliver forhindret.

For alle andre klienter: 
Senest 24 timer før din aftale.
Ved for sent afbud eller udeblivelse forbeholdes retten til at opkræve et beløb, der svarer til det fulde honorar.

Du kan melde afbud pr. mail eller sms til mig. Jeg tjekker min mobil alle hverdage1

Vesterbro Psykolog Kbh V
Kognitiv psykolog i København V

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI