Praktisk info: priser, betalingsmetoder & afbudsregler

DOWNLOAD VELKOMSTBREV (pdf) (lav link)

SUNDHEDSFORSIKRINGER

Hvis du eller din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring for dig, kan du undersøge, om den dækker psykologhjælp. Som regel dækker en sundhedsforsikring helt eller delvist udgifterne til psykologsamtaler. Ønsker du at benytte din sundhedsforsikring, tager du blot kontakt direkte til forsikringsselskabet.

FAGFORENINGER

Nogle fagforeninger giver tilskud til psykologhjælp ifm. medlemmers arbejdsrelaterede problemstillinger såsom stress, samarbejdsvanskeligheder, mobning o. lign. Kontakt din fagforening og spørg dem. 

SYGEFORSIKRINGEN ’DANMARK’

Er du medlem af Sygeforsikringen ’danmark’, er der mulighed for at få tilskud til dine psykologsamtaler. Hvis du ønsker, at jeg indberetter til Sygeforsikringen ’danmark’, bedes du oplyse dette ved opstarten af dit samtaleforløb.

Tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ pr konsultation:
Private selvbetalere: 300 kr 
Med henvisning fra egen læge:
Gruppekonsultation:  100 kr. 
Individuel konsultation: 200 kr 

For yderligere oplysninger om tilskud fra Sygeforsikringen ’danmark’ – se https://www.sygeforsikring.dk/tidligere-tilskud/psykologhjaelp

PRISER FOR SELVBETALER, FORSIKRINGSSELSKABER MM.
OBS! Prisregulering pr. 1.4.2022

Individuel konsultation af 45 min. varighed:
For private selvbetaler: 1300 kr.
For andre*: 1450 kr
*hvis du er dækket af eget firma, en sundhedsforsikring, dækket af arbejdsplads, kommunen eller anden instans, der kan trække honoraret fra.

PRISER VED HENVISNING FRA EGEN LÆGE

Får du tilskud fra den offentlig sygesikring er priserne pr. 1.4.2022:
Individuel konsultation á 45 minutter:
Patientandel for 1. konsultation: 427,56 kr.
Patientandel ved 2. og efterfølgende konsultationer: 356,52 kr.
Rådgivning pr. mail eller telefon (10 min): 136,02 kr

Gruppekonsultationer med 9 personer á 105 minutter:
Patientandel for 1. gruppekonsultation: 317,06 kr.
Patientandel ved 2. og efterfølgende gruppekonsultationer: 275,69 kr.

På Dansk Psykolog Forenings hjemmeside www.psykologeridanmark.dk kan du se betalingsregler, afbudsregler og honorarer under overenskomsten. Priserne reguleres to gange årligt af sygesikringen. Pr. 1. april og pr. 1. oktober.
Lægehenviste klienter skal medbringe det gule sundhedskort (sygesikringsbevis) ved hver konsultation. 
Download mit Velkomstbrev og læs mere her (LINK)

Bemærk mail psykolog@kognitivklinik.com hvis du har en henvisning. 

PRISER FOR SUPERVISION
Individuel supervision: 1500 kr (60 min.)
Gruppesupervision 2-5 pers.: 2000 kr (60 min.)
Gruppesupervision 6-8 pers.: 2500 kr (60 min.)

Ønsker du eller en gruppe et længere supervisionsforløb, så kontakt mig venligst for en pris.

BETALINGSFORMER

Du betaler via Mobile Pay.
Mit erhvervs Mobile Pay nr er 21331

Betalingsformen kræver, at du har en smartphone (android, iphone). Og har en mobile pay app på den.
I ganske få tilfælde – hvis du ikke har en smartphone – eller har mistet din smartphone, kan du få en netbank-faktura med hjem til en straksoverførsel.

AFBUDSREGLER

Afbud eller ændring af en tid bedes foretaget hurtigst muligt. Dette er bl.a. af hensyn til andre klienter, som venter på en afbudstid.

For sygesikringsklienter:
Afbud eller ændring af en tid senest kl. 16 dagen før din aftale. Ved udeblivelse eller for sent afbud forbeholdes retten til at opkræve 1xpatientandel. Ved flere udeblivelser/for sent afbud forbeholdes retten til at opkræve 2xpatientandel. Så derfor, husk at melde afbud inden kl. 16 dagen før, hvis du bliver forhindret.

For alle andre klienter: 
Senest 24 timer før din aftale. 
Ved for sent afbud eller udeblivelse forbeholdes retten til at opkræve et beløb, der svarer til det fulde honorar.  

Du kan melde afbud pr. mail eller sms til mig. Jeg tjekker min mobil alle hverdage. 

Vesterbro Psykolog Kbh V
Kognitiv psykolog i København V

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI