OM MIG - PSYKOLOG NINA DAM - VESTERBRO

Værdier

Jeg hedder Nina Dam. Jeg er født i 1972 på Bornholm.  

Værdier, jeg arbejder ud fra:
Når du kommer til samtale eller supervision hos mig, vil du opleve, at jeg møder dig i øjenhøjde som et medmenneske. Jeg tilbyder dig en professionel samarbejdspartner i forhold til de forandringer, du søger.
Jeg er optaget af, at gøre mit bedste for at guide dig i retning af det liv, du ønsker at leve – privat som arbejdsmæssigt. Jeg er derudover optaget af at hjælpe dig med at opøve evnen til accept, selvberoligelse og egenomsorg dér, hvor livet nogle gange møder os med uundgåeligt følelsesmæssigt ubehag eller en uundgåelig livssmerte.

I både mine terapier og supervisionsforløb inddrager jeg udover samtalen også det visualiserende og meditative arbejde. På denne måde tilbyder jeg en praksis, der favner flere lag af mennesket – ikke kun sproglige, men også kropslige og emotionelle lag via en mere oplevelsesorienteret tilgang.

Jeg er meget optaget af at forebygge og behandle fag-professionelles empati- og omsorgstræthed gennem supervision, undervisning og gruppeforløb  i Mindful Self-Compassion. 

Det er vigtigt for mig, at du, som klient eller supervisant hos mig, både oplever, at du får noget at arbejde med – bliver udfordret, og at du samtidig oplever, at det er trygt og overskueligt at gå i terapi eller modtage supervision hos mig. For at sikre at jeg møder dig dér, hvor du er, ligger det som en fast del af samtalerne, at vi samarbejder om at aftale tydelig, hvad vi skal arbejde med fra gang til gang. Jeg forklarer løbende de metoder og øvelser, vi arbejder med, så du som klient eller supervisant kan være med på, hvad hensigten er med de forskellige øvelser/hjemmeopgaver, jeg tilbyder dig at arbejde videre med. Dvs. jeg tilbyder konkrete – og for dig meningsgivende – redskaber, du kan arbejde med mellem vores samtaler – og i dit liv fremover.

Uddannelse som psykolog

Jeg er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 2002.
Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2005 – en 2-årig overbygning efter kandidatuddannelsen. Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt Psykologloven, hvilket betyder, at jeg har tavshedspligt og arbejder efter særlige etiske regler.

Godkendt specialist i psykoterapi

Jeg er godkendt Specialist i Psykoterapi og Klinisk Psykologi af Dansk Psykologforening i 2009. Specialistuddannelsen er på ca. 5 år og sikrer et højt specialiseret kompetenceniveau inden for det psykoterapeutiske og klinisk psykologiske felt.

Godkendt supervisor

Derudover er jeg godkendt Supervisor i Psykoterapi i 2012 af Dansk Psykologforening, hvilket betyder at jeg har kvalificeret mig til at yde supervision til andre psykologer eller psykiatere. Det tager yderligere 2 år at blive supervisor.   Jeg er derfor godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation, specialistgodkendelse i psykoterapi og supervisorgodkendelse.

Som autoriseret psykolog med specialist – og supervisoruddannelse har jeg med andre ord gennemgået en uddannelse på i alt 14 år. Dette vil sige, at jeg har ydet mere end 3000 terapitimer under supervision, samt ydet mere end 150 supervisionstimer under supervision og modtaget mere 400 timers supervision af specialister indenfor kognitiv terapi, eksistentialistisk terapi og mindfulness og compassion fokuseret terapi.

Efteruddannelse

Jeg opdaterer mig løbende indenfor de nyeste evidensbaserede tilgange indenfor alle psykiske lidelser via supervision, litteratur og kurser/videreuddannelse.

Jeg har flere videreuddannelser i de nyeste retninger indenfor Kognitiv Adfærdsterapi og Mindfulness-baseret terapi:

Erfaring som psykolog

Jeg har haft egen psykologpraksis siden 2006 – først som deltidspraksis og siden 2009 som fuldtidspraksis. I januar 2010 fik jeg overenskomst med den offentlige sygesikring, og har siden også behandlet klienter henvist fra egen læge under sygesikringsordningen. Du kan med henvisning fra egen læge kontakte mig på psykolog@kognitivklinik.com

Jeg har igennem flere år arbejdet i neurologien – både med psykoterapeutisk behandling og med neurorehabilitering og neuropsykologisk testning. Jeg har i 5 år været ansat som klinisk psykolog og neuropsykolog på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital – tilknyttet Epilepsiklinikken og Dansk Hovedpinecenter.
Jeg har herfra erfaring med terapeutisk arbejde med unge og voksne med alvorlig fysisk lidelse – hovedpine, epilepsi og andre neurologiske lidelser.
Derudover har jeg fået særlige kompetencer med behandling af mennesker med funktionelle (dissociative og somatoforme lidelser) – herunder helbredsangst og forskellige smerteproblemstillinger.

Jeg har endvidere arbejdet i psykiatrisk regi – dels i Psykiatrisk Privatklinik/PPclinic og på ‘Klinik for Ambulant Behandling’, Psykiatrisk Center på Rigshospitalet, hvor jeg har fået bred og indgående erfaring med kognitiv adfærdsterapi og mindfulness-behandling med mennesker med middelsvær-svær OCD, angst-tilstande (herunder helbredsangst, socialangst, præstationsangst, agorafobi, panikangst og generaliseret angst), psykosomatiske tilstande og depressive tilstande, samt personlighedsforstyrrelser.

Jeg har desuden arbejdet på Hamlet Privathospital som psykolog, hvor jeg har varetaget terapeutisk behandling af mennesker med psykiatriske og/eller psykologiske problemer, samt mennesker med neurologiske, kardiologiske eller reumatologiske lidelser.

Medlemskaber

Kbh V - psykologen
Vesterbro Psykolog Kbh V
Psykolog - kogntiv terapi - vesterbro
Kognitiv psykolog i København V

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI