OM MIG - PSYKOLOG NINA DAM - VESTERBRO

Uddannelse som psykolog

Jeg hedder Nina Dam. Jeg er født i 1972 på Bornholm. Jeg er uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i 2002.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2005 – en 2-årig overbygning efter kandidatuddannelsen. Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening er jeg underlagt Psykologloven, hvilket betyder, at jeg har tavshedspligt og arbejder efter særlige etiske regler.

Godkendt specialist i psykoterapi

Jeg er godkendt Specialist i Psykoterapi og Klinisk Psykologi af Dansk Psykologforening i 2009. Specialistuddannelsen er på ca. 5 år og sikrer et højt specialiseret kompetenceniveau inden for det psykoterapeutiske og klinisk psykologiske felt.

Godkendt supervisor

Derudover er jeg godkendt Supervisor i Psykoterapi i 2012 af Dansk Psykologforening, hvilket betyder at jeg har kvalificeret mig til at yde supervision til andre psykologer eller psykiatere. Det tager yderligere 2 år at blive supervisor.   Jeg er derfor godkendt til at supervisere psykologer i forbindelse med videreuddannelse mod autorisation, specialistgodkendelse i psykoterapi og supervisorgodkendelse.

Som autoriseret psykolog med specialist – og supervisoruddannelse har jeg med andre ord gennemgået en uddannelse på i alt 14 år. Dette vil sige, at jeg har ydet mere end 3000 terapitimer under supervision, samt ydet mere end 150 supervisionstimer under supervision og modtaget mere 400 timers supervision af specialister indenfor kognitiv terapi, eksistentialistisk terapi og mindfulness og compassion fokuseret terapi.

Efteruddannelse

Jeg opdaterer mig løbende indenfor de nyeste evidensbaserede tilgange indenfor alle psykiske lidelser via supervision, litteratur og kurser/videreuddannelse.

Jeg har flere videreuddannelser i de nyeste retninger indenfor Kognitiv Adfærdsterapi og Mindfulness-baseret terapi:

Erfaring som psykolog

Jeg har haft egen psykologpraksis siden 2006 – først som deltidspraksis og siden 2009 som fuldtidspraksis. I januar 2010 fik jeg overenskomst med den offentlige sygesikring, og har siden også behandlet klienter henvist fra egen læge under sygesikringsordningen. Du kan med henvisning fra egen læge kontakte mig på psykolog@kognitivklinik.com

Jeg har igennem flere år arbejdet i neurologien – både med psykoterapeutisk behandling og med neurorehabilitering og neuropsykologisk testning. Jeg har i 5 år været ansat som klinisk psykolog og neuropsykolog på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital – tilknyttet Epilepsiklinikken og Dansk Hovedpinecenter.
Jeg har herfra erfaring med terapeutisk arbejde med unge og voksne med alvorlig fysisk lidelse – hovedpine, epilepsi og andre neurologiske lidelser.
Derudover har jeg fået særlige kompetencer med behandling af mennesker med funktionelle (dissociative og somatoforme lidelser) – herunder helbredsangst og forskellige smerteproblemstillinger.

Jeg har endvidere arbejdet i psykiatrisk regi – dels i Psykiatrisk Privatklinik/PPclinic og på ‘Klinik for Ambulant Behandling’, Psykiatrisk Center på Rigshospitalet, hvor jeg har fået bred og indgående erfaring med kognitiv adfærdsterapi og mindfulness-behandling med mennesker med middelsvær-svær OCD, angst-tilstande (herunder helbredsangst, socialangst, præstationsangst, agorafobi, panikangst og generaliseret angst), psykosomatiske tilstande og depressive tilstande, samt personlighedsforstyrrelser.

Jeg har desuden arbejdet på Hamlet Privathospital som psykolog, hvor jeg har varetaget terapeutisk behandling af mennesker med psykiatriske og/eller psykologiske problemer, samt mennesker med neurologiske, kardiologiske eller reumatologiske lidelser.

Medlemskaber

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI