Psykolog Bornholm Nexø

KONTAKT PSYKOLOG NINA DAM - Svaneke PÅ BORNHOLM

Psykolog Nina Dam

Psykologpraksis Bornholm 
Vestergade 1
3740 Svaneke
Bornholm

Mobil: 30 11 33 91 – E-mail: dam@psykologpraksisbornholm.dk

www.psykologpraksisbornholm.dk

Deltidspsykologpraksis på Bornholm

Jeg har min deltids-psykologpraksis i Svaneke på Bornholm. Min hovedpraksis vil fortsat være på Vesterbro i København.
Jeg vil gerne byde dig velkommen i min deltids-psykologpraksis, som ligger i den smukke gamle bindingsværks by-gård på toppen af Kirkebakken i Svaneke, nabo til Svaneke Kirke.

Velkommen til Psykologpraksis Bornholm i min deltids-psykologpraksis i Svaneke.

Du kan i min psykologpraksis på Bornholm modtage psykologhjælp i form af terapisamtaler, supervision, coaching, undervisning, gruppebehandling og retreats, samt som noget nyt naturbaseret Mindful Self-Compassion.

Psykologhjælp til hele Bornholm

Jeg dækker hele Bornholm. Ligegyldig hvor på Bornholm du bor, om det er i Rønne, Allinge, Hasle, Nexø, Åkirkeby eller Gudhjem, er min praksis på Bornholm lettilgængelig for offentlig transport, og med mange parkeringsmuligheder i nærheden.

Jeg kører også ud til supervisions- og undervisningsopgaver på hele Bornholm.

Læs mere om kontakt og find vej på Psykologpraksis Bornholms hjemmeside 

Naturbaseret mindfulness- og compassion-øvelser som restoration

Bornholms natur er fuld af smukke varierede oplevelser – helt fra de flade hvide sandområder i det sydlige Bornholm til de meget klippefyldte områder på den nordlige del af øen.

Bornholm har så mange unikke naturområde, som er værd at opleve. Og forskning viser at det har en ganske god stressreducerende effekt at opholde sig i naturen.

Dette er en af mine grunde til beslutningen om at begynde at vende næsen delvis hjemad til Bornholm, hvor jeg er født og opvokset. Både personligt og som klinisk psykolog ønsker jeg bedre og nemmere muligheder for at opholde mig i naturen på Bornholm. Jeg har et ønske om at integrere mere naturbaseret mindfulness- og compassion-øvelser i mine behandlingsforløb – særligt til de mange stressramte klienter, som er en stødtstigende klientgruppe i psykologpraksis i Danmark i dag

Psykolog på solskinsøen

Min psykolog-klinik på Bornholm ligger i Nexø på Bornholms østkyst.

Psykolog-klinikken ligger i hjertet af Nexø og kan nemt nås fra hele Bornholm. (klik og læs mere)

Psykolog opvokset på øen

Som tidligere beskrevet har jeg Bornholmske rødder.

I dag taler flere og flere forskere inden for folkesundhed om, at man i stedet for at fokusere på at kurere sygdomme burde fokusere mere på de faktorer, som gør, at vi forbliver sunde, for derved at gøre folkesundhedsarbejdet mere effektivt. Inden for denne forskning betragtes grønne miljøer og at dét at opholde sig mere i naturen, som en sundhedsfaktor og stressreducerende faktor.

Blot er det moderne menneskes udfordring i dag, at byen er blevet flere og flere menneskers hverdagsliv. Det er først i løbet af de seneste hundrede år, at vi for alvor har fjernet os fra et liv nær naturen og på dens betingelser. I dag tilbringer vi omkring 90 % af vores tid inden døre og størstedelen stillesiddende. Nye store krav stilles konstant til byens indbyggere; højere tempo, tættere trafik, konstant larm, fortættede kvarterer og mindre og mindre grønt. Det er ikke længere en selvfølge at alle i deres hverdag har tilgang til grønne omgivelser. Flere og flere forskningsresultater viser, at jo nærmere vi lever på naturen, desto bedre har vi det.

Som psykolog har jeg igennem mange år være optaget og nysgerrig på at optimere og forbedre psykologbehandlingen af det stigende antal stressrelaterede sygdomme, vi oplever i Danmark i dag – udbrændthed/burn out, belastningsreaktioner, udmattelses-symptomer, angstlidelser, depressioner, post-traumatiske-stress m.fl. Jeg har i det seneste årti fået flere og flere klienter henvist fra egen læge med alvorlig langvarig stress og stressrelaterede sygdomme som angst og depression.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er stress i gang med at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden.
Alene det faktum at der hver dag sygemeldes 35.000 danskere med stress er noget, der får mig – både som psykolog og som menneske – til at blive alvorligt bekymret og samtidig forøges min nysgerrighed på og engagement i, hvordan vi psykologer kan hjælpe de mange stressramte bedst muligt i akutfasen – og samtidig forebygge tilbagefald.

Når vi mennesker bliver ramt af stress – det kan være arbejdsrelateret stress, langvarig belastninger eller post-traumatisk stress – så er vores nervesystem meget belastet, og det kan betyde at nervesystemet er i konstant alarmberedskab.

Man kan sige at stress er en overaktivitet i det sympatiske nervesystem – en evolutionær beskyttelsesstrategi, som i sin tid gjorde os klar til kamp eller flugt. Efter en tid med længerevarende stressbelastning har vi mennesker imidlertid behov for at hvile. Og da er søvn ikke nok. Vi mennesker har også behov for mental hvile i vågen tilstand, altså såkaldt restoration, afslapning og pauser. Flere forskere betragter naturen som værende ekstra god for vågen hvile og restoration. Derfor er interessen omkring naturens positive indvirkning på sundheds- og rehabiliteringsprocesser i de senere år øget markant. At betragte dét at opholde sig nærværende i naturen, som en vigtig bestanddel inden for behandlingen af forskellige stressrelaterede sygdomme bliver mere og mere alment kendt.

Jeg har derfor i de seneste år været optaget af, hvordan jeg i højere grad kan kombinere mindfulness- og compassion-øvelser med mere naturbaseret terapiteknikker og naturbaseret mindfulness- og compassion-øvelser.

Med en klinik på Bornholm skaber jeg langt bedre muligheder og nemmere forhold til at inddrage naturen, som en del af psykologbehandlingen af ikke kun stressrelaterede lidelser og udbrændthedstilstande, men også andre psykologiske problemstillinger.

Jeg planlægger i sensommeren 2021 kursusforløb og 1-dags-retreats i Mindful Self-Compassion med planlagte meditationer, øvelser og træning af mindfulness og compassion-teknikker i den Bornholmske natur.

Psykologpraksis på Bornholm med venlig imødekommenhed, ro og tryghed

 

I Psykologpraksis Bornholm har jeg indrettet mig i en afslappet stil , og straks man kommer ind, mærker man en rar, venlig og uformel atmosfære, så du kan føle dig tryg og tilpas.  Jeg gør mig umage i forhold til at skabe et trygt og rart sted, hvor du føler dig godt taget imod.  

For rigtig mange kan det føles grænseoverskridende at opsøge en psykolog første gang. Derfor er det vigtigt for mig at skabe et rum, der både mentalt og fysisk er imødekommende, og som ligger ugenert, roligt og fredeligt.

Jeg gør mit bedste for, at du føler dig rummet, set og tryg. På den måde skaber jeg rammen for, at du kan føle dig veltilpas i den uvante situation, så du kan tale om det, der er vigtigt for dig.

Gå ind på min hjemmeside www.psykologpraksisbornholm.dk  og læs mere om, hvad jeg tilbyder og kan hjælpe dig med, samt hvordan jeg vil arbejde mere naturbaseret i min behandling af psykologiske problemstillinger. Jeg glæder os til at høre fra dig.

De bedste hilsner
Psykolog Nina Dam – Psykologpraksis Bornholm

Psykolog Stand på Bornholm

PSYKOLOG NINA DAM - DELTIDS PSYKOLOGPRAKSIS I SVANEKE PÅ BORNHOLM