TERAPIFORMER - PSYKOLOG NINA DAM

Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi, eller i daglig tale kognitiv terapi, er en struktureret, korttidsorienteret, målrettet terapiform, som har vundet stor popularitet de seneste årtier, ikke mindst fordi metoderne i terapien er videnskabelige- og evidensbaserede og har veldokumenterede behandlingsresultater inden for de fleste psykiske lidelser.

Kognition handler om måden, vi tænker, opfatter, erkender og problemløser på. I kognitiv terapi tages udgangspunkt i sammenhængen mellem vores tankemønstre og vores følelser, kropslige fornemmelser og vores adfærd. Uhensigtsmæssige tankemønstre kan skabe og vedligeholde problemer i vores liv, få os til at føle angst, tristhed, skyld, mv., samt få os til at reagere på uhensigtsmæssige måder.

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i klientens aktuelle problemer og vanskeligheder og indebærer et aktivt samarbejde mellem klienten og psykologen. Hovedformålet i terapien er at finde alternative måder at tackle de uhensigtsmæssige tankemønstre, så følelsesmæssig lidelse lettes, uhensigtsmæssig adfærd ændres, og livskvaliteten hos det enkelte menneske i sidste ende øges.

Mindfulness og Compassion

Jon Kabat-Zinn definerer mindfulness sådan: “Mindfulness er evnen til at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik – uden at dømme  eller vurdere det, man oplever.”

Mindfulness handler om opmærksomhed og vores evne til at være opmærksomme med vilje.  At øve Mindfulness er træning i evnen til at være opmærksomme på det vi ønsker, når vi ønsker det.  I mindfulness træner vi at være den, der styrer vores opmærksomhed i stedet for, at vores opmærksomhed blot styres af vores tanker eller af det, der sker i vores liv. Man kan sige, at vi træner at være med det, der er lige i øjeblikket uden hele tiden at have travlt med at lade sig gribe af tanker – om det er godt eller skidt, om vi kan lide det eller ej.

Mindfulness har vist sig at være en god metode i forbindelse med behandling af stress, angst, smerter  og i forebyggelsen af depressioner. Mindfulness styrker generelt vores evne til at være mere nærværende, opnå større evne til at kunne iagttage os selv og andre, opnå og bevare den indre ro og opnå en højere livsglæde.

Klik og læs mere om …

CFT oversættes Compassion Fokuseret Terapi og hører til 3. generation af kognitiv adfærdsterapi. Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er dog praktiseret gennem mindst 30 år og der er megen evidens, der støtter tilgangen indenfor behandling af bl.a. depression, angst, traumer, spiseforstyrrelser mv. Terapiformen er udviklet af den engelske psykolog Paul Gilbert og hans kolleger http://www.compassionatemind.co.uk/.
Compassion Focused Therapy har bl.a. rødder i mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab, evolutionspsykologi, tilknytningspsykologi, samt kognitiv adfærdsterapi . Desuden er der inspiration fra psykodynamisk terapi (gestalt terapi) og humanistisk psykologi.

Mindful Self-Compassion (MSC) er udviklet af Christopher K. Germer, ph.d., førende psykolog ift. integration af mindfulness og psykoterapi (www.chrisgermer.com) og Kristin Neff, psykolog, PhD, banebrydende forsker inden for selv-compassion (www.Self-Compassion.org) . MSC kombinerer færdigheder indenfor mindfulness og selv-medfølelse, accept og egenomsorg, hvilket giver et kraftfuldt værktøj til følelsesmæssig modstandskraft og ressiliens.  Mindfulness er det første skridt i følelsesmæssig healing – nemlig det at være i stand til at vende sig mod og erkende vores vanskelige tanker og følelser (såsom selvkritik, utilstrækkelighed, sorg, vrede, forvirring) med en åbenhed og nysgerrighed. Self-compassion indebærer at reagere på og rumme disse vanskelige tanker og følelser med venlighed, omsorg og forståelse, så vi lindrer og trøster os selv, når vi oplever følelsesmæssig ubehag eller livssmerte. Forskning har vist, at selv-medfølelse i høj grad forbedrer følelsesmæssige velbefindende. Det øger lykke-følelser, reducerer angst og depression, og kan endda hjælpe med at opretholde sunde livsstils-vaner (kost og motion). At være både opmærksomme og selv-medfølende fører til større lethed og velvære i vores daglige liv.
Mindful selv-medfølelse kan læres af alle.

Både CFT og MSC er særlig rettet mod at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der har tendens til at opleve skam og selvkritik. Skam og selvkritik vides i dag at spille en central rolle ift. udvikling og vedligeholdelse af lavt selvværd, stress, ubrændthed, angst, depression, personlighedsforstyrrelse og PTSD.

MSC og CFT kan anvendes alene eller i kombination med andre terapeutiske retninger herunder Kognitiv Adfærdsterapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). 

Du kan lære at blive venlig, anerkendende og accepterende overfor dig selv igennem at træne øvelser og følge guidede meditationer på et 8-ugers kursus i Mindful Self-Compassion – læs mere under “Kurser og grupper” og “8-ugers kursus i Mindful Self-Compassion

Acceptance and Commitment Therapiy (ACT) er en videnskabelig funderet psykologisk behandlingsform indenfor kognitiv adfærdsterapi, hvor accept og mindfulness strategier anvendes i sammenhæng med adfærdsmæssige ændringer baseret på personlige livsværdier og med en overordnet målsætning om at øge det enkelte menneskes psykologisk fleksibilitet således at du mere frit kan indrette dit liv efter de personligt funderede livsværdier frem for at skulle bruge dit liv på at kæmpe eller undgå.

ACT tilgangen handler om at kunne favne det man kalder den nødvendige lidelse for at kunne foretage mere engagerede, livsbekræftende valg og kunne leve i overensstemmelse med dybtfølte personlige livsværdier.

Vesterbro Psykolog Kbh V

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI