9-ugers gruppeforløb i Mindful Self-Compassion i københavn

MINDFUL SELF-COMPASSION TRÆNINGSPROGRAM CENTRALT I KØBENHAVN

OBS!!! Ledige pladser i nye grupper, der starter 5. januar 2023 
UDSOLGT i grupper, der starter op den 25. august 2022.

Gruppeforløb for sygesikringsklienter henvist med angst- eller depression :

Den 5. januar 2023 starter vi endnu et gruppeforløb op for sygesikringsklienter fra 20 år og opefter henvist med angst- eller depression-symptomer. 

Har du en ubrugt angst- eller depressions-henvisning fra egen læge, kan du modtage et kombinations-behandlingsforløb hos mig –  bestående af 9 individuelle sessioner kombineret med 9 gruppesessioner a’ knap 3 timers varighed.
Både de individuelle og gruppe-sessionerne er vederlagsfrie/gratis, dvs. 
regionerne betaler det fulde honorar hvis du er inden for aldersgruppen 18-24 år, samt har en henvisning fra egen læge under angst- eller depressions-kriteriet. Er du 25 år og derover er der en egenbetaling som du finder her på sitet under priser eller i Brochuren nedenunder. 

Sygesikringsgruppen starter vi op torsdag den 5. januar 2023 kl 12.00-14.45. 
Det er et 9-ugers gruppeforløb og træningsprogram i Mindful Self-Compassion (MSC). Læs mere om datoerne og om programmet i denne brochure:  MSC brochure SYSI januar 2023(PDF)

Skriv til mig på psykolog@kognitivklinik.com, hvis du er interesseret og motiveret for at deltage i et MSC-gruppeforløb til august 2022 med andre voksne med angst og depression. 

Inden du skriver skal du sikre dig: 
– at du tilhører denne aldersgruppe 20 år og ældre
– at du har en ubrugt henvisning fra egen læge inden for enten angst-kriteriet eller depressionskriteriet. 
– at du så vidt mulig kan deltage i samtlige gruppesessioner (se datoer og tidspunkter i brochuren). Dette af hensyn til trygheden og sammenholdet i gruppen. 

Hvis der stadig er plads i gruppen, vil du blive inviteret til en individuel visiterende forsamtale hos mig, hvor jeg fortæller dig mere om gruppeforløbet og jeg lærer dig bedre at kende for at se om du er klar til at deltage i et gruppeforløb. 

Du vil skulle bruge 15 klip på gruppeforløbet af din 2×12 klip-henvisning. Hvis du har en ubrugt henvisning har du derfor 9 klip tilbage, som du kan anvende til visiterende forsamtale samt individuelle sessioner hos mig – før og under og efter gruppeforløbet. Vi taler sammen om, hvornår i forløbet du vil have mest brug for og glæde af de individuelle samtaler.  De fleste starter med at gå hos mig individuelt og kommer så over i gruppeforløbet når det starter op. 

OBS! FÅ LEDIGE PLADSER TIL DENNE SYGESIKRINGS-GRUPPE!

Gruppeforløb for selvbetaler mm:

Nyt kursusforløb i stresshåndtering og Mindful Self-Compassion for selvbetalere eller personer, der er dækket af arbejdsplads eller eget firma:
Selvbetaler gruppe: Opstart torsdag 5. januar 2023. Læs  Brochure MSC januar 2023 (PDF)
Stadig et par ledige pladser tilbage på holdet, så skynd dig at sikre dig en plads.

Hvad er Mindful Self-Compassion (MSC) ?

Mindful Self-Compassion er en af de nyeste metoder inden for mindfulness og kognitiv terapi. Det er et 9-ugers evidensbaseret program udviklet af to anerkendte psykologer og forskere, Kristin Neff og Christopher Germer.

Gennem øvelser og forskningsbaseret viden får du erfaring med værktøjer til:

  • at drage omsorg for dig selv
  • at forebygge og håndtere stress og udbrændthed – både hjemme og på arbejdspladsen
  • at opbygge nye strategier til at håndtere svære følelser med større lethed
  • at motivere dig selv med venlighed fremfor med perfektionisme og selvkritik
  • at genskabe kontakten til de værdier, som giver dit liv og arbejde mening
  • at kunne lytte med medfølelse

Du vil i gruppeforløbet få trænet kompetencen til at kunne tage vare på dine forskellige følelsesmæssige tilstande uden fordømmelse og selvkritik – og i stedet møde dig selv med oprigtig kærlig interesse, venlighed og omsorg. Dette har vi mennesker særligt brug for, når vi har det svært.

Gruppeforløbet er for alle. Det er ikke en forudsætning, at du har forudgående kendskab til terapi eller mindfulness for at kunne deltage og få gavn af forløbet. Forløbet  er anvendeligt både til dig som privatperson og som professionel.

Hvorfor kan man have brug for et MSC-forløb?

Vi lever i dag med høje forventninger til os selv på mange områder: sundhed, økonomi, kærlighed og arbejde, og det er ikke muligt hele tiden at leve op til alt dette. Vi er kun mennesker. Hvad gør vi sædvanligvis, når vi ikke lever op til vores egne eller andres høje standarder? Nogle af os kritiserer os selv på en alt for hård måde. Nogle af os kommer i konflikt med dem omkring os. Nogle af os handler på måder, som vi måske senere fortryder, som f.eks. at arbejde for meget eller at være i overdreven kontrol. På denne måde kommer vi til at slide på os selv i vores bestræbelser på at gøre det rigtige, hvilket på sigt kan have utilsigtede negative konsekvenser i form af stress, udbrændthed, lavt selvværd, angst og depression.

Under forløbet lærer dig at håndtere alle disse forventninger på en mere konstruktiv, støttende og egen-omsorgsfuld måde. Mindfulness og selvmedfølelse er ikke nødvendigvis noget, vi har lært i vores opvækst, men vi kan på et hvilket som helst tidspunkt i vores liv udvikle og kultivere disse færdigheder. Sådan bliver vi bedre i stand til at håndtere hverdagslivets udfordringer og vanskelige følelser, og dermed kommer vi nærmere at leve et liv med mere ro og glæde.

Det praktiske om MSC-forløbet

Forløbet består af 8 sessioner af 2 timer og 45 minutters varighed, samt en halv retreatdag i stilhed på 4 timer. I alt 26 timer inkl retreat. Vi mødes ca. én gang ugentligt. Det er godt at beregne tid i løbet af kurset til daglige øvelser af 20-30 min. varighed.

Grupperne er på 9 deltagere og ledes af psykologerne Christine Holme og Nina Dam, der er uddannede MSC-undervisere og som begge har ydernummer/overenskomst med den offentlige sygesikring. Gruppesessionerne består af en kombination af kortere teoretiske oplæg, guidede meditationer, refleksionsøvelser og små gruppeøvelser, hvor man kan udveksle erfaringer med øvrige kursusdeltagere, samt i plenum.

Du kan finde yderligere informationer om os og om Mindful Self-Compassion, samt finde vores lydfiler med guidede meditationer og øvelser på vores fælles hjemmeside (som er under opbygning): 
www.compassionpsykologer.dk eller følg os på Facebook Compassionpsykologer.dk

Underviserne

Du vil blive undervist af Christine Holme og Nina Dam. Vi er begge autoriserede kognitive psykologer og arbejder som privatpraktiserende psykologer med praksis i Kbh. V. Vi har begge overenskomst med den offentlige sygesikring.  Vi er uddannede i at undervise på 8-ugers kurset i mindful self-compassion af de klinikere og forskere, der har udviklet programmet.

Vi er specialister i kognitiv terapi og har derudover flere terapeutiske videreuddannelser og kurser bag os. Vi har arbejdet som kliniske psykologer igennem de sidste 16-17 år med psykoterapeutisk behandling af en lang række psykologiske problemstillinger, bl.a. stress- og belastningstilstande, livskriser og udbrændthed. Vi har indgående kendskab til behandling af angst, OCD, depression, lavt selvværd samt generel personlig udvikling.

Herudover har Nina specialiseret sig i behandling af psykologiske følger af somatiske sygdomme, smertetilstande, helbredsangst og psykosomatiske lidelser, mens Christine særligt har fordybet sig i behandling og forebyggelse af stress på arbejdspladsen samt længerevarende psykoterapeutiske forløb med personlig udvikling som sigte.

Psykologerne

psykologerne-nina-dam-christine-holme-koebenhavn-mindful-self-compassion

Psykologerne Christine Holme & Nina Dam

Kontakt & tilmelding

Nina Dam
cand.psych., autoriseret psykolog,
specialist og supervisor i klinisk psykologi og psykoterapi

www.ninadam.net
psykolog@ninadam.net

tlf. 30113391

Og like os på Facebook Compassionpsykologer.dk og få alle vores opdateringer og nyheder om næste 9-ugers kursus i Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion - Kursus København / Frederiksberg
Compassion kursus psykolog

NINA DAM - PSYKOLOG OG SPECIALIST I KOGNITIV TERAPI