Måned: april 2018

PSYKOLOG NINA DAM – VESTERBRO / KØBENHAVN V


Opdaterede tiltag for at forebygge smitte af Covid-19:

Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer for genåbning af Danmark indeholder fortsat anbefaling om, at psykologsamtaler foregår online. Se anbefalingerne her

Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner anbefaler ligeledes, at selvstændige psykologer fortsat primært anvender online video-konsultationer, hvor det er muligt og hjælpsomt, da det bliver set som et fagligt forsvarligt terapeutisk alternativ til fysisk fremmøde i klinikken.

Som privatpraktiserende psykolog følger jeg myndighedernes aktuelle anbefalinger om gradvis genåbning, hvilket betyder at konsultationerne primært foregår online foreløbigt frem til medio/ultimo juni. Dette ud fra et forsigtighedsprincip, fordi det er muligt og fordi det i de fleste tilfælde fungerer overraskende godt. Jeg har flere års erfaring med onlineterapi og benytter en simpel og sikker teknologisk løsning, som ikke kræver noget af dig.  Du kan læse mere om, hvordan online videoterapi og online videosupervision foregår her.(som link til afsnit om Online Psykologhjælp)

Fra medio/ultimo juni påbegynder jeg en meget langsom tilbagevenden til almindelige tilstande i klinikken. I første omgang vil det alene være akutte klienter og klienter, som ud fra en faglig vurdering ikke er muligt at have konsultationer med på distancen (online), som tilbydes fremmøde i klinikken.

Jeg følger i min klinik sundhedsstyrelsens generelle vejledninger og råd til selvstændige ved feks. at afsætte 30 min mellem hver klient til rengøring, udluftning, afspritning af kontaktflader, skifte klient-stol ud med en ren. Desuden gælder både for klienter og jeg ikke at møde op, hvis vi har følt sig det mindste utilpas indenfor de sidste 48 timer op til konsultationen.

OBS!

Klinikken har lukket pga. sommerferie fra d. 13.7. til d. 9.8.20